Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 21 stycznia 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007

PROJEKT TERMINARZA

 

 

posiedze? Senatu Akademickiego w 2007 roku

 

 

 

 

 

STYCZE?

26.I.2007 r.

 

-         Przedsi?biorczo?? Uniwersytetu.

 

 

 

 

LUTY

 

23.II.2007 r.

 

 

-         Gospodarka finansowa uczelni w 2007 roku.

 

 

 

MARZEC

30.III.2007 r.

 

-         Infrastruktura Uniwersytetu.

-         Gospodarka nieruchomo?ciami.

 

 

 

KWIECIE?

27.IV.2007 r.

 

-         Bie??ce sprawy dydaktyczne.

-         Funkcjonowanie zamiejscowych i pozawydzia?owych jednostek dydaktycznych.

 

 

MAJ

25.V.2007 r.

 

-         Problemy kadrowe.

-         Biblioteka. Wydawnictwo. Archiwum.

 

 

 

CZERWIEC

1.VI.2007 r.

29.VI.2007 r.

 

-         ?WI?TO UNIWERSYTETU

-         Program rozwoju Uniwersytetu.

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

04-01-2007 r.


Ta strona by?a odwiedzana 584 razy (w tym z UWM 27 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa